Privacy Statement

 

Deze privacy statement is van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke data in verband met de producten in de Webshop van Pussycat and Bird.

 

Als consument van de webshop van Pussycat and Bird wordt u gevraagd uw persoonlijke gegevens op te geven. In een dergelijk geval zullen wij optreden als “verantwoordelijke” zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens van u die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Deze persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

 


Vertrouwelijk bewaren gegevens

Alle gegevens die door Pussycat and Bird worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt, met uitzondering van lid ‘Verstrekken aan Derden’. De informatie die u aan Pussycat and Bird geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

 

Verstrekken aan Derden
Wij verstrekken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend aan Ontwerpers, met wie u via onze website een Koopovereenkomst heeft gesloten. Deze Ontwerpers mogen deze gegevens gebruiken voor de levering van het product.

 

Cookies
Wij maken ten behoeve van onze dienstverlening en voor uw gemak gebruik van zogenoemde cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf geplaatst wordt door de server van een webpagina. Cookies worden op een unieke manier aan u toegekend en kunnen alleen gelezen worden door de server die de cookie geplaatst heeft. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Als u er echter voor kiest om uw browser zo in te stellen dat deze cookies weigert, dan zult u geen of niet volledig, gebruik kunnen maken van onze diensten.

 

Bescherming Persoonsgegevens
Pussycat and Bird spant zich in om technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.


Overige Dataverzameling

Data (onder andere IP adres) van gebruikers die op onze website komen, worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verzamelen en het functioneren te monitoren. De data worden niet opgeslagen maar zouden eventueel gebruikt kunnen worden voor het bepalen van aansprakelijkheid in het geval van bijvoorbeeld cybercrime.